TARSİM

Sosyal Medya Politikası

 

Amaç

Sosyal medya hesaplarımız, Kurum hakkında bilinirliğin arttırılmasına katkıda bulunmak, faaliyetler, sunulan hizmetler, uygulamalar ve güncel başlıklara ilişkin bilgi akışı sağlamak, takipçilerle karşılıklı iletişim içinde bulunmak ve söz konusu hesaplar üzerinden gelen talepleri karşılamak amacıyla oluşturulmuştur.

Aşağıda yer alan TARSİM Sosyal Medya Politikası Kuralları, paylaşım ya da yorum yapmak için sosyal medyayı kullanan tüm takipçilerimiz, çalışanlarımız ve ilgili taraflarımız için geçerli resmi kurallardır. Paylaşılan gönderi, yorum ve mesajlar, bu kurallara uygun olmalıdır.  

Sosyal Medya Politikası Kuralları

 • Küfür, hakaret içeren, müstehcen, cinsel içerikli ve toplumsal ahlaka aykırı üsluptan uzak durulmalıdır.
 • Kurumun itibarını zedeleyen ve marka kimliği ile uyuşmayan, kişi ve kurumları, topluluğu, cemaati, mezhebi, grubu, meslek örgüt ve yapılanması ile mesleği, meslek çalışanlarını hedef alan, saygı kurallarından uzak, karalayıcı ve zarar veren yorumlarda bulunulmamalıdır.
 • Tehdit, kişisel saldırı ve şiddet içeren üslup kullanılmamalıdır.
 • Dini, etnik, kültürel ve siyasi farklılıklar gözeten, kişi, kurum ya da bir etnik grubu dışlayan, aşağılayan, suç unsuru oluşturan ve ifade özgürlüğünü aşan paylaşımlarda bulunulmamalıdır.
 • Paylaşılan içerikten bağımsız veya sürekli aynı şeyleri tekrar eden SPAM yorumlardan uzak durulmalıdır.
 • Başka bir kişi ve/veya kurumun, hizmetin, ürünün reklamını içeren veya kötüleyen yorumlar yapılmamalıdır.
 • Milletlerin ortak değerlerine hakaret ve saldırı niteliğinde üsluplar kullanılmamalıdır.
 • Herhangi bir felsefi veya siyasi görüşü savunan, siyasal propaganda içeren, fanatik üslup ve yorumlar paylaşılmamalıdır.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı kişisel veri paylaşımı içermemelidir.

Çalışanlar, yukarıdaki maddelere ek olarak, gerek Kurumun Sosyal Medya hesaplarını gerekse de kişisel sosyal medya hesaplarını kullanırken aşağıdaki kurallara uymalıdır.

Bu kuralların ve prensiplerin anlaşılması, benimsenmesi ve sosyal medya kullanılırken uygulanması önemlidir.

 • Kurumun Disiplin Yönetmeliği, etik ilkeleri ile gizlilik kurallarına bağlı kalınmalıdır.
 • Kurumun logosu kullanılmamalı ve Kurumla ilgili herhangi bir itham, beyan ve vaatte bulunulmamalıdır.
 • Gizlilik içeren bilgi veya belgeler sosyal medyadan paylaşılmamalıdır.
 • Sosyal medyada Kurum aleyhine gerçekleşen yayınlara yanıt verilmemeli ve bu gibi durumlarda Kurumsal İletişim Müdürlüğü derhal bilgilendirilmelidir.
 • Sosyal medya, mesai saatleri içinde kullanılmamalı ve görev aksatılmamalıdır.
 • Hukuki konular veya sorunlar hakkında yorum yapılmamalıdır.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu),

 • Bu kuralların en az bir tanesine uyulmadığı takdirde gelen yorum, mesaj ve gönderilere izin vermeme ve yayınlayan kullanıcıyı yasaklama/engelleme hakkını saklı tutar.
 • Hassas değerlere yapılan ve “suç” unsuru taşıyan tüm yorumlar için hukuksal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
 • TARSİM Sosyal Medya Hesapları dışında üçüncü kişiler tarafından paylaşılan hiçbir içerikten  sorumlu değildir.
 • Daha önceden duyurmak ya da bir neden göstermeksizin bu hesapları değiştirme ve kapatma hakkını saklı tutar.

TARSİM Sosyal Medya Politikası; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve YouTube dahil TARSİM Sosyal Medya Hesapları’nın bulunduğu tüm sosyal medya mecraları için yayınlandığı an itibarıyla geçerlidir. TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), ihtiyaç doğması halinde belirli aralıklarla bu Politikayı gözden geçirerek, güncelleyebilecektir.

 

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Copyright © 2021 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.