TARSİM

Poliçe İşlemlerine Ait Sorular ve Cevapları


 

Soru: Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi nasıl yaptırılır?

Cevap: Üreticiler tarım sigortası yaptırmak için, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde tutulan çeşitli kayıt sistemlerine kayıt olmak zorundadır. Kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri ile ilgili olarak,

  • Bitkisel ürünler için; Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
  • Seralar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
  • Su Ürünleri için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
  • Arılı Kovanlar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
  • Hayvan Kayıt güncellemeleri; Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemlerine;

Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,

Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,

Küçükbaş Hayvanlar (Koyun, Keçi, Koç ve Tekeler) için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır.

 

Soru: TARSİM acentesi olmak için ne yapılmalıdır?

Cevap: TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenlenmektedir. Acente talepleri ile ilgili olarak ilgili sigorta şirketleri ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

 

Soru: Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS’ye) hatalı kayıt girilmiş ise ne yapılmalıdır?

Cevap: Hatalı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının yapıldığı İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden kaydın düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Soru: Poliçe düzenlemeden önce tahmini prim nasıl hesaplanır?

Cevap: www.tarsim.gov.tr internet sitesinden, “Online Prim Hesabı” menüsünden, tahmini prim hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Burada hesaplanan primler, rehber primler olup; gerçek, parsel bazında veya hayvan sayılarına göre poliçe tanzimi sırasında hesaplanacak primlerle farklılık gösterebilir.

 

Soru: Üreticinin ödeyeceği primler belirlenirken hangi kriterler göz önünde bulunduruluyor?

Cevap: Uzun yıllara dayalı istatistiksel veriler, aktüeryal çalışmalar, her bir riskin ürün ve lokasyon ve işletme bazında hasar-prim dengesi, hasar büyüklüğü ve hepsinden önemlisi primlerin üretici tarafından ödenebilirliği dikkate alınarak gerekli düzenlemeler sigortacılık esaslarına dayalı olarak yapılmaktadır.

 

Soru: Devlet Destekli Tarım Sigortaları’nda poliçe bilgileri ile ilgili değişiklikler nasıl yapılabilir?

Cevap: Poliçe satın alınan acenteye başvurularak, gerekli değişiklik talebi iletilir. Talep, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde değerlendirilip, uygun bulunması halinde, zeyilname düzenlenerek ilgili değişiklikler yapılabilir. Meyvelerde don teminatı ekleme zeyilnamesi, üretici taleplerinin operasyonel olarak daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla ürünün son kabul tarihine kadar olmak şartı ile dağıtım kanalları tarafından yapılmaktadır.

 

Soru: Devlet Destekli Tarım Sigortalarında poliçe ile ilgili değişiklikler ve poliçe iptali nasıl yapılabilir?

Cevap: Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, sigorta şirketi ve acenteler tarafından poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve başlangıcında iptal zeyli yapılabilir. Poliçe son kabul tarihine kadar poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve iptal zeyil işlemleri, ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Son kabul tarihinden sonraki primi etkileyen tüm talepler için TARSİM Genel Müdürlüğü’ne, sigorta şirketi aracılığı ile yazılı olarak, başvurulması gerekmektedir. Hayvan Hayat Sigorta Branşı Poliçelerinin iptali, poliçeden hayvan çıkarma, sigorta bedeli değişikliği poliçeye hayvan ekleme, dain mürtehin zeyil talepleri vb. için acentenize veya poliçeyi tanzim eden Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğü Tarım Servisi /  Yetkilisine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diğer tarım sigortaları branşlarında, mebdeinden iptal; ilgili branşların Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarında belirtildiği gibi uygulanır.

 

Soru: Prim borcu nasıl ödenebilmektedir?

Cevap: Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, prim tutarı peşin olarak veya taksitli olarak ödenebilir. Poliçe, ödeme şekline göre tanzim edilir ve peşinat ile taksit tutarları, poliçe üzerinde gösterilmektedir. Prim tutarının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden %5 oranında, peşin ödeme indirimi uygulanır. Devlet Destekli Tarım Sigortası prim tutarı, aşağıda belirtildiği şekilde taksitli de ödenebilir.

  • Bitkisel Ürün Sigortasında ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, primin %15’i peşin, kalan prim tutarı, en geç poliçe bitim tarihinden 1 ay sonrasına kadar tahsil edilir.

Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

  • Sera Sigortasında, primin %25’i peşin alınır; kalanı da, 01 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde, takip eden yılın MAYIS ayı sonuna kadar; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise, KASIM ayı sonuna kadar tahsil edilir.
  • Büyükbaş Hayvan Hayat, Küçükbaş Hayvan Hayat, Su Ürünleri Hayat, Kümes Hayvanları Hayat ve Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortalarında ise toplam prim tutarının %25’i peşin, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilir.

 

Soru: Poliçe ve hasar bilgileri nasıl takip edilebilir?

Cevap: Poliçe ve hasarlara ait bilgiler, www.tarsim.gov.tr internet sitesinde, `Poliçe Sorgulama’ linkinden veya poliçe tanzim ettirilen acente ve sigorta şirketi ekranlarından takip edilebilir. Ayrıca, aşağıda belirtildiği gibi sorgulamalar yapılabilmektedir.

 

POLİÇE SORGULAMA

Yürürlükte olan poliçe numaralarınızı, poliçelerinizin branş bilgilerini ve poliçe başlangıç-bitiş tarihlerinizi sorgulamak için,

BILGI (Boşluk) TC (Boşluk) TC Kimlik No

veya

BILGI (Boşluk) VKN (Boşluk) Vergi Kimlik Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

BILGI TC 12345678910

BILGI VKN 1234567891

*Bu hizmet çerçevesinde, 5 poliçe bilgisi gönderilebilmektedir.

 

POLİÇE BİLGİ SORGULAMA

Poliçenizin bitiş tarihini, priminizi ve sigorta bedelinizin bilgilerini sorgulamak için,

POLICE (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek: POLICE 123456

 

HASAR SORGULAMA

Hasar bilgilerinizi sorgulamak için;

Bitkisel Ürün Sigortası ve Sera Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

HASAR 123456

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası (boşluk) Küpe Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

HASAR 123456 TR123456789100

Su Ürünleri Hayat Sigortası ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0850 540 41 41 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:HASAR 123456

 

Soru: Poliçe süresi bitmeden nasıl yenilenebilir?

Cevap: Büyükbaş Hayvan Hayat, Küçükbaş Hayvan Hayat, Arıcılık (Arılı Kovan), Kümes Hayvanları Hayat, Su Ürünleri ve Sera Sigortalarında poliçe bitiminden önceki 30 günlük süre içinde, poliçe bittikten sonra 15 günlük süre içinde poliçenin yenilemesi için acenteye başvurulabilir.

Poliçelerinizin yenilenmesi durumunda hasar/prim oranlarına göre;

  • Su Ürünleri Hayat Sigortasında %10,
  • Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Hayat ve Sera Sigortalarında %25’e, Kümes Hayvanları Hayat ve Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortalarında %20’ye varan oranlarda prim indiriminden ilgili branşların Tarife ve Talimatlarında belirtildiği şekilde yararlanılabilir.

Ayrıca; Bitkisel Ürün Sigortasında hasarsız geçen bir yıldan sonra aynı ada parselde Üreticimiz ürünü için poliçesini düzenletmesi halinde %25’e varan hasarsızlık indiriminden faydalanabilir.

 

Soru: Bitkisel ürünler istenildiği zaman sigortalanabilir mi?

Cevap: Bitkisel Ürünler; ürün, il, ilçe ve köy bazında tespit edilen poliçe ilk ve son kabul tarihleri aralığında sigortalanmakta olup, poliçe ilk ve son kabul tarihleri www.tarsim.gov.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortası poliçesinin belirlenen süre zarfında yaptırılamaması durumunda, daha sonra ürün için poliçe düzenletilebilir mi?

Cevap: Son kabul tarihi geçmiş olan sigortalanacak ürün için, acente tarafından sisteme giriş yapılması halinde, yapılacak risk analizin sonuçları çerçevesinde sadece dolu paketi için poliçe tanzim işlemi yapılabilir.

 

Soru: Poliçe tanzimi sırasında belirtilen verim, sistemdeki değerler arasında bulunmuyor ise ne yapılmalıdır?

Cevap: Poliçe tanzimi sırasında sistemde belirlenen verim değeri aralıklarının arttırılması veya azaltılması için acentelere veya sigorta şirketlerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Acente ve sigorta şirketlerinin ekranlarında bulunan Verim Tespit Talebi bölümünden giriş yapılarak risk inceleme talebi oluşturulmaktadır.

 

Soru: Verim tespit talebi hangi tarihe göre değerlendirilmektedir?

Cevap: Verim tespit talebine ait çalışmalar, ürün veriminin belirlenebileceği uygun fenolojik evrede yapılmakta, belirlenen değerlerin zeyl ile poliçeye yansıtılmasında verim talep tarihi dikkate alınmaktadır.

 

Soru: Yapılan zeyil işlemi sonucunda, prim iadesi yapılmaması söz konusu olabilir mi?

Cevap: Zeyil işlemleri talep tarihlerine göre değerlendirilmekte olup Tarife ve Talimatlarda yer alan esaslara göre iade işlemleri yapılmaktadır. Poliçenin %66,7’sinden fazlası kullanılmış ise poliçeye ait primin iadesi yapılamamaktadır.

 

Soru: Aynı ada parsel üzerinde birden fazla ürünün olması durumunda, tek bir poliçe düzenlenebilir mi?

Cevap: Aynı ada parsel üzerinde veya aynı bahçede birden fazla ürün olması durumunda, ürünler Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) ayrı ayrı kayıt altına alınarak, poliçeleri ayrı düzenlenir.

 

Soru: Sera poliçesi düzenlenirken tüm teminatlar otomatik olarakalınabilir mi? Verilmeyen teminatları daha sonra poliçeye eklemek mümkün mü?

Cevap: Sera poliçelerinde poliçe tanzim işlemi yapılmadan önce sera da risk analiz çalışması yapılmaktadır. Yapılan risk analiz çalışması sonucunda seranın alabileceği teminatlar belirlenmektedir. Serada risk analiz sonucunda verilmeyen teminatlar için eksiklikler giderildikten sonra sigortalının yazılı talebinin TARSİM Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi koşulu ile serada yeniden risk analiz çalışması yapılmakta ve yapılan risk analiz çalışması sonucunda uygunsa ek prim karşılığında verilmeyen teminatlar eklenebilmektedir.

 

Soru: Sera poliçesinde teminat kapsamına alınan ürünün teminat süresi ne kadardır?

Cevap: Sera poliçelerinde teminat kapsamına alınan ürünün teminat süresi poliçede yer alan son hasat tarihine kadardır. Son hasat tarihinden sonra meydana gelen ürün hasarları için tazminat ödemesi yapılamamaktadır.

 

Soru: Serada bulunan ürünün değiştirilmesi halinde, nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Cevap: Serada üretimi yapılan ürün değiştirilmiş ise ürün bilgisinin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden değiştirildikten sonra, yeni Örtü Altı Kayıt Belgesi ve sigortalının dilekçesi ile TARSİM Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.