TARSİM

Hasar İşlemlerine Ait Sorular ve Cevapları

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Bitkisel Ürün Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; 0850 399 89 50 numaralı telefonu arayarak, poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı ve acenteler aracılığıyla da Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabilir.

Bitkisel Ürün Sigortasında, teknik olarak hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılmasını sağlayacak sürede, ihbarda bulunulması gerekmektedir.

Sigortalı, hasar ihbarını sigortacı, sigorta şirketi ya da acentesi aracılığıyla, sistem üzerinden rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en kısa sürede TARSİM’e yapar. Ancak, bu süre rizikonun gerçekleşme tarihinden itibaren don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşamaz.

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları acentesi veya sigorta şirketi aracılığıyla TARSİM’e bildirmekle yükümlüdür:

a) İhbarı yapanın adı, soyadı ve telefon numarası,
b) Sigorta poliçe numarası,
c) Hasarın gerçekleştiği tarih ve acenteye bildirim tarihi
d) Hasar nedeni.

 

Soru: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, hasar ihbarında bulunulmamaktadır. Tazminat hesabında, ilçenin gerçekleşen verim ortalaması ile ilçenin eşik verim değeri arasındaki fark baz alınır. İlgili yıl için ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerinin altında kalması durumunda ilçede bulunan tüm sigortalı üreticiler tazminat almaya hak kazanır. İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerine eşit veya üzerinde olması durumunda ise ilçede bulunan sigortalı üreticilere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

 

Soru: Sera Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Sera Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Bitkisel Ürün Sigortası branşında olduğu gibi, Sesli Yanıt Sistemi ile telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; 0850 399 89 50 numaralı telefonu arayarak, poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı ve acenteler aracılığıyla da Sera Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabilir.

Sera Sigortasında, rizikonun gerçekleştiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, aşağıdaki hususların sigortacıya, acenteye veya sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir:

a) İhbarı yapanın adı, soyadı ve telefon numarası,
b) Sigorta poliçe numarası,
c) Hasarın gerçekleştiği tarih acenteye bildirim tarihi,
d) Hasar nedeni.

 

Soru: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında hasar ihbarları, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİ'ne (0850 250 82 77) aşağıdaki hususlar belirtilerek yapılır.

a) Poliçe numarası,
b) Hasarlı hayvanın kulak küpe numarası,
c) Hasar nedeni,
d) Sigortalının iletişim bilgileri (telefon).

Ayrıca “TARSİM mobil” uygulaması ile hasar ihbarları sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekândan bağımsız olarak doğrudan yapılabilmektedir.

 

Soru: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında hasar ihbarları, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİ'ne (0850 250 82 77) aşağıdaki hususlar belirtilerek yapılır.

a) Poliçe numarası,
b) Hasarlı hayvanın kulak küpe numarası,
c) Hasar nedeni,
d) Sigortalının iletişim bilgileri (telefon).

Ayrıca “TARSİM mobil” uygulaması ile hasar ihbarları sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekândan bağımsız olarak doğrudan yapılabilmektedir.

 

Soru: Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında hasar ihbarları, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİ'ne (0850 250 82 77) aşağıdaki hususlar belirtilerek yapılır.

a) Poliçe numarası,
b) Hasar nedeni,
c) Sigortalının iletişim bilgileri (telefon).

Ayrıca “TARSİM mobil” uygulaması ile hasar ihbarları sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekândan bağımsız olarak doğrudan yapılabilmektedir.

 

Soru: Su Ürünleri Hayat Sigortasında hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Su Ürünleri Hayat Sigortasında, poliçede bildirilen telefon numaraları ve adreslere hasar ihbarında bulunulması gerekmektedir.

Ayrıca “TARSİM mobil” uygulaması ile hasar ihbarları sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekândan bağımsız olarak doğrudan yapılabilmektedir.

 

Soru: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasında hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasında hasar ihbarları, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİ'ne (0850 250 82 77) aşağıdaki hususlar belirtilerek yapılır.

a) Poliçe numarası,

b) Hasar nedeni,

c) Hasarın Meydana Geldiği İl / İlçe / Köy bilgileri (Gezginci Arıcılar için)

d) Sigortalının iletişim bilgileri (telefon).

Ayrıca “TARSİM mobil” uygulaması ile hasar ihbarları sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekândan bağımsız olarak doğrudan yapılabilmektedir.

 

Soru:  Bitkisel Ürün ve Sera Sigortalarında ekspertiz sonucuna itiraz etmek için ne yapılması gerekir?

Cevap: Yapılan ekspertiz sonucuna itiraz etmek için, sigorta yaptırılan şirket aracılığıyla veya doğrudan tespit tarihinden itibaren 7 gün içinde TARSİM’e yazılı talepte bulunmak gerekmektedir.

 

Soru: Hasar tazminatı ne zaman ödenir?

Cevap: Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, hasar dosyasındaki tüm işlemleri tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir. Bitkisel Ürün Sigortası branşının özelliğinden dolayı; tazminat, her halükarda poliçe bitiş tarihinden (hasat tarihinden) önce ödenmez. Ancak, %100 tam hasarlarda poliçe vadesinden önce de ödeme yapılabilmektedir.

 

Soru:  Hasar tazminatı nasıl alınabilmektedir?

Cevap: Tazminat alacağı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Ziraat Bankası nezdinde hesabı bulunuyor ise SMS ile yapılan bilgilendirme sonrasında,

  • Gerçek kişiler, poliçe numarası ve T.C. Kimlik No;
  • Tüzel kişiler ise yetki belgesi, vergi numarası ve poliçe numarası,

ibrazıyla T.C. Ziraat Bankası’nın, Türkiye sınırları içindeki herhangi bir şubesinden alınabilmektedir. Ziraat Bankası’nda hesabı olmayan tazminat sahipleri ise merkezi ödeme sistemi üzerinden hasarlarını tahsil etmektedir. Poliçe üzerinde dain-i mürtehin alacaklısı banka ve finans kurumu olan hasar ödemelerinde, dain-i mürtehin’in banka hesabına EFT yapılmaktadır.

 

Soru: Hasar dosyasında eksik bir belgenin olup olmadığı nasıl öğrenilebilir?

Cevap: Hasar dosyası ile ilgili eksik belge tespit edilmesi halinde, sigortalıya SMS ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca, sigorta şirketi ve acenteye eksik belge ile ilgili elektronik posta üzerinden bilgilendirme gönderilmektedir. Bunun yanı sıra, Çağrı Merkezi üzerinden de bilgi alınabilmekte olup, www.tarsim.gov.tr web adresinden, poliçe ve T.C. Kimlik numarasıyla sorgulama yapılabilmektedir.

 

Soru: Tazminatın Ziraat Bankası’na gönderildiğinden sigortalının nasıl haberi olacaktır?

Cevap: TARSİM Genel Müdürlüğü tarafından, sigortalıya ait ödeme Ziraat Bankası’na gönderildiğinde, sigortalıların cep telefonuna otomatik olarak tazminatını alabileceği yönünde SMS gönderilmektedir. Aynı anda, acentelere bilgilendirme e-postası gönderilmektedir. Poliçede dain-i mürtehinli kurum var ise SMS gönderimi yapılmamakta, sigorta şirketi ve acenteye e-posta ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca; sigortalılar tazminatın ödenip ödenmediğini www.tarsim.gov.tr sayfasında yer alan “Poliçe Sorgulama” linkinden öğrenebilmektedir.

 

Soru: İhbar nedeni hatalı bildirilmiş ise ne yapılmalıdır?

Cevap: İhbar nedenin hatalı bildirilmesi; hasar tespit çalışmasını etkilememektedir. Tespit çalışması sırasında doğru hasar nedeni belirlenmektedir.

 

Soru: Yeniden ekim-dikim kararı alınan hasarın ödemesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası poliçelerinde erken dönemde gerçekleşen hasarlar için yapılan değerlendirme sonucunda yeniden ekim-dikim kararı alınabilmektedir. Yeniden ekim dikime ait masraflar hesaplanmaktadır. Yapılmış olan masrafların sigorta bedelinin %30’una kadarı muafiyet ve müşterek oran uygulanmaksızın tazminat ödemesi yapılmaktadır.

 

Soru: Bitkisel Ürün, Kümes Hayvanları Hayat ve Su Ürünleri Sigortası poliçesinin, prim borcu ödenmesine rağmen, tazminat tutarının içinden neden prim borcu kesilmiştir?

Cevap: Prim borç mahsup işlemleri ile ilgili listeler, sigorta şirketlerinin Genel Müdürlüğüne iletilmekte ve sigorta şirketlerinin Genel Müdürlüğünden alınan onay sonrasında, prim borcuna ilişkin kesinti yapılmaktadır. Ödenmiş prime ait kesinti yapılmış ise konuyla ilgili olarak sigorta şirketinin Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

 

Soru: Arazimde aynı ürün grubuna ait farklı çeşitler bulunmaktadır. Bu durumda arazi için tek poliçe tanzim işlemi yapabilir miyim?

Cevap: Poliçede belirtilen ürün ve çeşit ile arazide tespit edilen ürün ve çeşidin farklı olması durumunda meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. Arazide bulunan her ürün ve ürüne ait her farklı çeşit için ÇKS’ye ayrı ayrı kayıt yaptırılıp, ayrı ayrı poliçe tanzim edilmesi gerekmektedir.

 

Soru:  Muafiyet ve müşterek sigorta nedir, tazminat hesaplamasında nasıl uygulanmaktadır?

Cevap: Muafiyet ve Müşterek Sigorta, sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, riskin sigortalı ile paylaşımıyla sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır.

Sigortalı açısından hasarın kendisine eksik ödenmesi gibi algılandığı için başlangıçta aleyhte bir uygulama olarak görünse bile, bu uygulamalar poliçe primini çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır.

Muafiyet: Poliçede yazılı olan ve önceden belirlenmiş bir miktara kadar hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi şekline muafiyet uygulaması denir.

Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünün veya belli bir yüzdesinin sigortalı tarafından karşılanmasıdır.

Muafiyet ve müşterek sigorta oranlarının tazminat hesaplamasında nasıl uygulandığına ilişkin örnekler, www.tarsim.gov.tr üzerinden Mevzuat-Müşterek Sigorta ve Muafiyetler bölümünde görülebilmektedir.

 

Soru: Tazminat hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Teminat kapsamında tespit edilen hasar için poliçede yazılı muafiyet ve müşterek oranlar uygulandıktan sonra tazminat hesaplaması yapılmaktadır. Belirlenen hasar tutarı, hiçbir durumda poliçede yazılı olan sigorta bedelinin %100’ünü geçemez.

 

Soru: Tazminat ödemesi yapılmış ancak bankadan zamanında alınmadığı için geri dönen hasar tutarı tekrar ne zaman alınabilir?

Cevap: Tahsil edilmemiş ödemeler, 60 gün içerisinde geri dönmektedir. Paranın geri döndüğü tarih itibarıyla, en geç 2 hafta içerisinde yeniden talimat verilerek, ödeme yapılmaktadır.

 

 

 

Copyright © 2020 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.