TARSİM

Bilgi Güvenliği Politikası

 

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. olarak, amaçlarımız, değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda bilgi güvenliğine birinci derecede önem veririz.  İş sürekliliğimizi sağlamak, bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri, etkin ve sistematik bir şekilde yönetebilmek, bu riskler sonucunda ortaya çıkabilecek zararları asgari düzeye indirebilmek amacıyla,

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante ederiz ve sürekli iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürürüz.

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getiririz.

Bilgi ve Bilgi Sistemlerinin gizlilik, bütünsellik ve erişebilirliği yönetiminin her aşamasında dikkate alırız. Bilgi ihlallerini zamanında ele alırız.

Bilgi güvenliğine yönelik teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sistem ve donanımımızı bu gelişmelere bağlı olarak yenileriz.

Bilgi güvenliği farkındalığını çalışanlarımız nezdinde artırarak, çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla düzenli eğitimler gerçekleştiririz.

Çalışanlar, görev ve sorumluluklarına uygun olarak yetkilendirir ve bilgiye erişimlerini sağlarız.

Üreticilerimize en üst düzeyde ve kaliteli hizmetin sunulabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan sistem ve donanımları zaman kaybetmeden temin ederiz.

Tüm iş süreçlerimizin birbiri ile entegre bir şekilde olmasını sağlarız.

Acil durumlar için farklı senaryolar için farklı planlar oluşturularak beklenmeyen durumlar için önlemler alırız.

Bilgi güvenliği konusunda, çalışanlarımız, üreticilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdinde örnek gösterilen bir kuruluş olabilmek amacıyla tüm gücümüzle çalışırız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013

 

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Copyright © 2021 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.