TARSİM

MÜŞTEREK SİGORTA VE MUAFİYETLER

 

Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Gerçekleşen bir hasar durumunda, Sigortalının hasarını tam almaması sonucunu doğurduğu için sigortalı tarafından aleyhte bir uygulama olarak algılanabilinmesine karşın, muafiyet ve müşterek sigorta uygulamaları; sigorta prim fiyatlarını ödenebilecek düzeye indirmesi, doğal afet sigortaları söz konusu olduğunda, tüm üreticilerin sigorta yaptırabilmesini sağlaması gibi nedenlerden dolayı sigortalının lehine uygulamalardır.

Muafiyet: Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesidir.

Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortalının üzerinde tutmasıdır.

 

TAZMİNAT HESABI ÖRNEKLERİ

A) Bitkisel Ürün Sigortası

A.1. Ürün Sigortası

ÜRÜN BUĞDAY
ALAN (Dekar) 50
VERİM (Kg/Dekar) 400
ÜRÜN BİRİM FİYATI (Kg/TL) 0,75
SİGORTA BEDELİ (TL) 15.000
HASAR NEDENİ DOLU
BELİRLENEN HASAR ORANI (%) 70
TAZMİNATA ESAS OLACAK HASAR TUTARI (TL) 10.500
MUAFİYET ORANI (%) 10
MUAFİYET TUTARI (TL) 1.500 TL (15.000*%10)
(Muafiyet Oranı * Sigorta Bedeli)
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%) 0
(Sigortalının üzerindeki pay)
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (TL) 0 TL [(10.500-1.500) * %0]
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı)* Müşterek Sigorta Oranı
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 9.000 TL (10.500-1.500-0)
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı)

 

ÜRÜN KAYISI
(STANDART MÜŞTEREK SİGORTA)
KAYISI
(SEÇENEK 1 MÜŞTEREK SİGORTA)
KAYISI
(SEÇENEK 2 MÜŞTEREK SİGORTA)
TOPLAM AĞAÇ SAYISI (Adet) 200 200 200
VERİM (Kg/Ağaç) 100 100 100
ÜRÜN BİRİM FİYATI (Kg/TL) 1,5 1,5 1,5
SİGORTA BEDELİ (TL) 30.000 30.000 30.000
HASAR NEDENİ DON DON DON
BELİRLENEN HASAR ORANI (%) 100 100 100
TAZMİNATA ESAS OLACAK HASAR TUTARI (TL) 30.000 30.000 30.000
MUAFİYET ORANI (TL) 20 20 20
MUAFİYET TUTARI (TL) 6.000 TL (30.000*%20) 6.000 TL (30.000*%20) 6.000 TL (30.000*%20)
(Muafiyet Oranı * Sigorta Bedeli)
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%) 40 30 20
(Sigortalının üzerindeki pay)
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (TL) 9.600 TL [(30.000-6.000) * %40] 7.200 TL [(30.000-6.000) * %30] 4.800 TL [(30.000-6.000) * %20]
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı)* Müşterek Sigorta Oranı
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 14.400 TL (30.000-6.000-9.600) 16.800 TL (30.000-6.000-7.200) 19.200 TL (30.000-6.000-4.800)
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı)

 

A.2. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

ÜRÜN BUĞDAY (SAP UNSURU HARİÇ) BUĞDAY (SAP UNSURU DAHİL)
ALAN (Dekar) 50 50
İLÇE ORTALAMA VERİMİ (Kg/Dekar) 300 300
İLÇE EŞİK VERİM DEĞERİ (Kg/Dekar) 210 210
ÜRÜN BİRİM FİYATI (Kg/TL) 0,8 0,8
SAP UNSUR ORANI (%) 0 30
SİGORTA BEDELİ (TL) 12.000 15.600
HASAR NEDENİ KURAKLIK KURAKLIK
İLÇENİN BELİRLENEN REFERANS VERİM DEĞERİ (Kg/Dekar) 105 105
TAZMİNATA ESAS OLACAK FARK VERİM DEĞERİ (Kg/Dekar) 105 105
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 4.200 TL (210-105)*0,80*50*(1+0) 5.460 TL (210-105)*0,80*50*(1+0,30)
(İlçe Eşik Verim Değeri – İlçe Gerçekleşen Ortalama Verim Değeri)*Ürün Birim Fiyatı*Sigortalı Alan*(1+Sap Unsur Oranı)

 

A.3. Ağaç/Fidan Sigortası

ÜRÜN/TÜRÜ AĞACIN KENDİSİ FİDAN (MEYVE)
TÜRÜ/ÇEŞİDİ LİMON ZEYTİN
AĞAÇ/FİDAN ORTALAMA YAŞI 13 -
ÜRÜN/FİDAN BİRİM FİYATI (Kg/TL) 1,10 5,50
AĞAÇ BAŞINA VERİM (Kg/Ağaç) 150  
AĞAÇ/FİDAN SAYISI (Adet) 200 5.000
1 AĞAÇ SİGORTA BEDELİ (TL)
(Ağaç Başına Ortalama Verim* Ürün Birim Fiyat*3)
495 5,5
TOPLAM SİGORTA BEDELİ (TL) 99.000 27.500
HASAR NEDENİ YANGIN YANGIN
BELİRLENEN HASAR ORANI TAM HASAR TAM HASAR
HASARLANAN AĞAÇ SAYISI (ADET) 100 1.000
TAZMİNATA ESAS OLACAK HASAR TUTARI 49.500 5.500
MUAFİYET ORANI (%) 0,00 0,00
MUAFİYET TUTARI 0 TL (99.000*%0) 0 TL (5.500*%0)
(Muafiyet Oranı * Sigorta Bedeli)
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%) 20 20
(Sigortalının üzerindeki pay)
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI 9.900 TL [(49,500-0) * %20] 1.100 TL [(5.500-0) * %20]
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı)* Müşterek Sigorta Oranı
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 39.600 TL (49.500-0-9.900) 4.400 TL (5.500-0-1.100)
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı)

 

B) Sera Sigortası

TOPLAM SİGORTA BEDELİ (TL) 50.000
HASAR NEDENİ DOLU
HASAR GÖREN UNSUR CAM
CAM ÖRTÜ SİGORTA BEDELİ (TL) 20.000
CAM ÖRTÜ HASAR ORANI (%) 15 (cam hasarı)
TAZMİNATA ESAS OLACAK HASAR TUTARI (TL) 3.000
MUAFİYET ORANI (%) 2
MUAFİYET TUTARI (TL) 400 TL (20.000 TL*%2)
(Muafiyet Oranı * Sigorta Bedeli)
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%) 10%
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (TL) 260 TL (3.000 TL - 400 TL) * %10
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı) * Müşterek Sigorta Oranı
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 2.340 TL (3.000 TL - 400 TL - 260 TL)
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı)

 

C) Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

SİGORTALI KOVAN SAYISI (Adet) 100
BİR KOVANIN SİGORTA BEDELİ (TL) 225
TOPLAM SİGORTA BEDELİ (TL) 22.500
ARICILIK  TÜRÜ GEZGİNCİ ARICILIK
HASARLI KOVAN SAYISI (Adet) 50
HASARLI KOVAN TOPLAM BEDELİ (Adet) 11.250 TL (225*50)
HASAR ŞEKLİ Fırtına
MUAFİYET ORANI (%) 0
MUAFİYET TUTARI (%) 0 TL (22.500*%0)
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%) 10
(Sigortalının üzerindeki pay)
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (TL) 1.125 TL [(11.250-0) * %10]
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı)* Müşterek Sigorta Oranı
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 10.125 TL (11.250-0-1.125)
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı-Müşterek Sigorta)

 

D) Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası (*)

SÜT SIĞIRLARI GENİŞ KAPSAMLI TARİFE  DAR KAPSAMLI TARİFE
SİGORTALI HAYVAN SAYISI (Baş) 77 77
BİR HAYVANIN SİGORTA BEDELİ (TL) 7.500 TL 7.500 TL
TOPLAM SİGORTA BEDELİ (TL) 577.500 TL 577.500 TL
HASARLI HAYVAN SAYISI (Baş) 77 77
HASARLI HAYVAN TOPLAM BEDELİ (Baş) 577.500 TL 577.500 TL
(7.500 *77) (7.500 *77)
HASAR ŞEKLİ Ölüm (Diğer Durumlar) Kaza Sonucu Ölüm
MUAFİYET TUTARI (TL) 0 TL 0 TL
(Muafiyet yok) (Muafiyet yok)
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (TL)
(Hastalığa göre müşterek sigorta oranı değişebilmektedir.)
20% 15%
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (TL) 115.500 TL 86.625 TL
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı) * Müşterek Sigorta Oranı [ (577.500 - 0 ) * %20] [ (577.500 - 0 ) * %15]
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 462.000 TL 490.875 TL
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı) (577.500 - 0 - 115.500 TL) (577.500 - 0 - 86.625 TL)

 

BESİ SIĞIRLARI GENİŞ KAPSAMLI TARİFE  DAR KAPSAMLI TARİFE 
(12 Aylık) 
SİGORTALI HAYVAN SAYISI (Baş) 77 77
BİR HAYVANIN SİGORTA BEDELİ (TL) 6.000 TL 6.000 TL
TOPLAM SİGORTA BEDELİ (TL) 462.000 TL 462.000 TL
HASARLI HAYVAN SAYISI (Baş) 77 77
HASARLI HAYVAN TOPLAM BEDELİ (TL) 462.000 TL 462.000 TL
(6.000 *77) (6.000 *77)
HASAR ŞEKLİ Ölüm Ölüm
MUAFİYET ORANI (%) 0 0
MUAFİYET TUTARI (TL) 0 TL 0 TL
(Muafiyet yok) (Muafiyet yok)
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%) 20 15
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (%) 92.400 TL 69.300 TL
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı) * Müşterek Sigorta Oranı [ (462.000 - 0 ) * %20] [ (462.000 - 0 ) * %15]
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 369.600 TL 392.700 TL
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı) (462.000 - 0 - 92.400 TL) (462.000 - 0 - 69.300 TL)

(*) Sovtaj varsa, belirlenen sovtaj tutarı tazminat tutarından düşülür.

 

E) Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası (*)

  GENİŞ KAPSAMLI TARİFE  DAR KAPSAMLI TARİFE
SİGORTALI HAYVAN SAYISI (Baş) 55 55
BİR HAYVANIN SİGORTA BEDELİ (TL) 650 650
TOPLAM SİGORTA BEDELİ (TL) 35.750 35.750
HASARLI HAYVAN SAYISI (Baş) 55 55
HASARLI HAYVAN TOPLAM BEDELİ (TL) 35.750 TL (650*55) 35.750 TL (650*55)
HASAR ŞEKLİ Ölüm Ölüm
MUAFİYET ORANI (%) 0 0
MUAFİYET TUTARI (%) 0 TL (35.750*%0) 0 TL (35.750*%0)
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%)
(DİĞER DURUMLAR)
10% 10%
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (TL) 3.575 TL [(35.750 - 0) * %10] 3.575 TL [(35.750 - 0) * %10]
(Hasar Tutarı –- Muafiyet Tutarı) * Müşterek Sigorta Oranı
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 32.175 TL  32.175 TL 
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı) (35.750 - 0 - 3.575) (35.750 - 0 - 3.575)

(*) Sovtaj varsa, belirlenen sovtaj tutarı tazminat tutarından düşülür.

 

F) Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

  BROILER (Etçi Tavuk)   GEZEN TAVUK - (Açık Sistem Tavuk Yetiştiriciliği)
SİGORTALI HAYVAN SAYISI (Adet) 50.000 SİGORTALI HAYVAN SAYISI (Adet) 1.000
BİR HAYVANIN SİGORTA BEDELİ (TL) 6 BİR HAYVANIN SİGORTA BEDELİ (TL) 15
TOPLAM SİGORTA BEDELİ (TL) 300.000 TOPLAM SİGORTA BEDELİ (TL) 15.000
HASARLI HAYVAN SAYISI (Adet) 20.000 HASARLI HAYVAN SAYISI (Adet) 1.000
HASAR ANINDAKİ BROILERIN YAŞI 3 HAFTALIK HASAR ANINDAKİ TAVUĞUN YAŞI 7 Aylık
(3 Haftalık broilerin poliçe ekinde yer alan değerlendirme tablosuna göre ulaşacağı maksimum değer oranı %40’dır.) (7 Aylık yumurta tavuğunun poliçe ekinde yer alan değerlendirme tablosuna göre ulaşacağı maksimum değer oranı %90’dır.)
HASARLI HAYVAN TOPLAM BEDELİ (TL) 48.000 TL (6* %40*20.000) HASARLI HAYVAN TOPLAM BEDELİ (TL) 13.500 TL (15* %90*1.000)
MUAFİYET ORANI (%) Hasar Anındaki Sigorta Bedelinin %2'si MUAFİYET ORANI (%) Hasar Anındaki Sigorta Bedelinin %2'si
MUAFİYET TUTARI (TL) 2.400 TL (300.000*%40*%2) MUAFİYET TUTARI (TL) 270 TL (15.000*%90*%2)
HASAR ŞEKLİ Ölüm HASAR ŞEKLİ Ölüm
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%) 20 MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%) 20
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (TL) 9.120 TL [(48.000 - 2.400) * %20] MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (TL) 2.646 TL [(13.500 - 270) * %20]
(Hasar Tutarı –- Muafiyet Tutarı) * %20 (Hasar Tutarı –- Muafiyet Tutarı) * %20
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 36.480 TL  ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 10.584
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı) (48.000 - 2.400 - 9.120) (Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı) (13.500 - 270 - 2.646)

 

G) Su Ürünleri Hayat Sigortası

 

  TOPLAM SİGORTA BEDELİ ÜZERİNDEN MUAFİYETLİ   KAFES BAZINDA MUAFİYETLİ
SU ÜRÜNÜ LEVREK SU ÜRÜNÜ LEVREK
HASAR NEDENİ FIRTINA HASAR NEDENİ FIRTINA
TOPLAM SİGORTA BEDELİ (TL) 200.000 TL KAFES SİGORTA BEDELİ (TL) 40.000 TL
HASARLI HAYVAN SAYISI (Adet) 20.000 SİGORTALI HAYVAN SAYISI (Adet) 10.000
HASAR TARİHİNDE ESAS ALINACAK STOK BİLDİRİMİNDEKİ SİGORTA BEDELİ (TL) 180.000 TL HASAR ANINDAKİ BALIK AĞIRLIĞI (Gr) 300
HASARLI SU ÜRÜNLERİNİN TOPLAM BEDELİ (TL) 140.000 TL HASAR ANINDAKİ BİRİM BALIK BEDELİ 4,00 TL
MUAFİYET ORANI (%) Sigorta Bedelinin %10'u HASARLI HAYVAN SAYISI (Adet) 8.000
MUAFİYET TUTARI (TL) 18.000 TL HASAR TARİHİNDE ESAS ALINACAK STOK BİLDİRİMİNDEKİ SİGORTA BEDELİ (TL) 40.000 TL
(180.000 *%10) HASARLI SU ÜRÜNLERİNİN TOPLAM BEDELİ (TL) 32.000 TL
HASAR ŞEKLİ Ölüm MUAFİYET ORANI (%) Kafes Sigorta Bedelinin %20'si
MÜŞTEREK SİGORTA ORANI (%) 20% MUAFİYET TUTARI (TL) 8.000 TL
MÜŞTEREK SİGORTA TUTARI (TL) 24.400 TL (40.000 *%20)
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı) * %20 [(140.000 - 18.00) * %20)] HASAR ŞEKLİ Ölüm
ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 97.600 TL ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI (TL) 24.000 TL
(Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı - Müşterek Sigorta Tutarı) (140.000 - 18.000 - 24.400) (Hasar Tutarı – Muafiyet Tutarı ) (32.000 - 8.000)

 

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Copyright © 2021 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.